Husk login-oplysninger *)Glemt password

Vores vision er:

At specielt private aktieinvestorer bliver bedre klædt på til at træffe mere faglige og konsistente beslutninger


Vores mission er:

Vi gør hjemmearbejdet for dig, du sparer tid, bliver mere faglig, træffer bedre beslutninger og tjener flere penge

Peter Ejdesgaard Jeppesen

Vi laver:

1. Aktiemagasin
2. Aktieanbefalinger på danske aktier; P.t. 34 largecap, 23 midcap og 8 smallcaps
3. Vi holder hele universet opdateret for dig
4. Vi sender nyhedsbreve flere gange om ugen, om nyt eller når salg eller købsbegivenheder indtræffer

Forretningsbetingelser og vilkår

 

Ved at anvende dette website og ved at læse investormagasinet Aktier & Investering eller benytte de fundamentale aktieanbefalinger accepterer du:

1. Abonnementstyper, priser og rabatter
aktier-og-investering.dk ønsker, at det skal være nemt at forstå vores prispolitik.

Produkt 1: Månedsmagasinet Aktier & Investering
- 12 magasiner i 12 måneder. Inklusive Largecap anbefalinger. Pris 1.548 kr. inklusive moms. Eller kampagnepris.

Produkt 2: Fundamentale aktieanbefalinger på danske Mid- og Smallcap selskaber
- Fundamentale danske Mid- og Smallcap aktieanbefalinger. Pris 3.108 kr. for 12 stk. inklusive moms. Eller kampagnepris. Inklusiv adgang til samtlige tidligere analyserede selskaber. Plus månedlig Update. Abonnement på fundamentale danske aktieanbefalinger er formentlig ikke sammenfaldende med en leverance over 12 måneder, da vi kun ønsker at levere, når egnede selskaber er aktuelle og attraktive eller markedsbetingelserne er til stede. En leverance vil dog typisk være månedsbaseret, men under fx en aktielavkonjunktur, hvor næsten alle aktier falder i værdi, kan der gå længere end en måned mellem leverancen af anbefalingerne. Omvendt kan der opstår situationer med flere analyser/leverancer inden for samme måned, når aktiemarkedet er i aktiehøjkonjunktur.

2. Levering
1. Aktiemagasinet: Udsendes 1-4 hverdage efter den 1. i måneden.
2. Fundamentale aktieanbefalinger på danske Mid- og Smallcap selskaber: Udsendes når selskaber er egnede til analyse. Ca. hveranden måned. Derudover modtager abonnenten hver den 15. i måneden en Update på samtlige aktier i aktieuniveret. Aktieuniverset består af de selskaber, som der tidligere er blevet foretaget analyser på, indtil teknisk og fundamental salgsanbefaling indtræffer. Sker dette ophøre disse selskaber med at være i universet.

Gå til Bliv kunde

3. Betaling
Et abonnement hos aktier-og-investering.dk er personligt, og det betales forud.

Betaling foregår ved almindelig bankoverførsel senest 20 dage efter indgåelse af aftale om abonnement.

Betaling skal ske til selskabets konto i Ringkjøbing Landbobank A/S
Registreringsnummer: 7670
Kontonummer: 0002883689
Med angivelse af dit navn og adresse.

4. Opsigelse
Et abonnement ophører automatisk ved udløb af abonnementsperiode. Du behøver ikke at sende noget skriftligt til aktier-og-investering.dk.

Henvendelse vedrørende dit abonnement skal ske til kontakt@aktier-og-investering.dk.

5. Reklamation
Abonnenter har ret til reklamtion

6. Fortrydelsesret
Før modtagelse af ydelsen er der fuld fortrydelsesret. Ved køb via websitet, eller direkte henvendelse via e-mail eller telefon er der ikke fortrydelsesret, når ydelsen er modtaget. Er købet foretaget via salgsmøder er der 14 dages fortrydelsesret.

7. Fortrolighedspolitik
Alle information om kunder opbevares fortroligt, og vil kun blive udvekslet med trejdepart, hvis det sker i forbindelse med en transaktion. Der vil ikke ske salg af kundeinformationer til trejdepart uden kundens forudgående tilladelse.

8. Ansvarsfraskrivelse
aktier-og-investering-dk ApS (”Selskabet”) kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af oplysninger, for opstået tab, eller manglende fortjeneste, som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resulterer i ikke opnået fortjeneste. Informationer på www.aktier-og-investering.dk, aktieanalyser fra aktier-og-investering.dk, eller fra magasinet Aktier & Investering er ikke en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, og vi påtager os derfor intet ansvar for eventuelle følgevirkninger af beslutninger, der træffes med udgangspunkt i de oplysninger og informationer, som vi stiller til rådighed. Desuden gøres opmærksom på, at aktier-og-investering.dk ApS og dets ansatte kan eje aktier i selskaber, som omtales på vores hjemmeside, i aktieanalyser eller i månedsmagasinet Aktier & Investering. Vi anbefaler altid, at du rådfører dig med et pengeinstitut eller en børsmægler forinden der disponeres. Generelt skal det nævnes, at investering i aktier, derivater og finansielle markeder i det hele taget er forbundet med risiko for tab. Historiske afkast i modelporteføljer er ingen garanti for størrelsen på fremtidige afkast.

www.aktier-og-investering.dk, aktieanalyser og månedsmagasinet Aktier & Investering indeholder investeringsråd, oplysninger om kurser, investeringsråd fra 3. mand i form af rådgivning m.m. aktier-og-investering.dk ApS og dem som vi modtager informationer fra, eller linker til, kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for eventuelle tab, som følge af at oplyste råd følges, og senere viser sig at være tabsgivende. Dette gælder uanset om oplyste råd eller kursinformationer måtte vise sig at være fejlagtige. Hverken vi eller vore leverandører kan holdes ansvarlig for eventuelle fejl i opgivne kurser uanset årsagen til fejl. Alle kurser, investeringsråd og øvrige informationer er generelle informationer, og bør ikke alene anvendes som grundlag for værdipapirhandel. Du bør i egen interesse kontrollere korrektheden af alle informationer.

9. Videredistribution og copyright
Et abonnement er personligt og må ikke videredistribueres. Det er forbudt at kopiere eller videredistribuere hele eller dele af månedsmagasinet Aktier & Investering, aktieanalyser eller hjemmesiden www.aktier-og-investering.dk. Det betyder også, at kopiering over i debatfora og lignende ikke er tilladt. Journalister kan ved tydelig kildeangivelse anvende citater. Ved specielaftaler kan man henvende sig til Peter Jeppesen på 25 88 30 01.

aktier-og-investering.dk ApS · Bjørnsonsvej 68, 2500 Valby · Tlf 2588 3001 ·  E-mail aktier-og-investering.dk