Husk login-oplysninger *)Glemt password

Vores vision er:

At specielt private aktieinvestorer bliver bedre klædt på til at træffe mere faglige og konsistente beslutninger


Vores mission er:

Vi gør hjemmearbejdet for dig, du sparer tid, bliver mere faglig, træffer bedre beslutninger og tjener flere penge

Peter Ejdesgaard Jeppesen

Vi laver:

1. Aktiemagasin
2. Aktieanbefalinger på danske aktier; P.t. 34 largecap, 23 midcap og 8 smallcaps
3. Vi holder hele universet opdateret for dig
4. Vi sender nyhedsbreve flere gange om ugen, om nyt eller når salg eller købsbegivenheder indtræffer

Forretningsbetingelser og vilkår

 

Ved at anvende dette website og ved at læse investormagasinet Aktier & Investering eller benytte de fundamentale aktieanbefalinger accepterer du:

Abonnementstyper, priser og rabatter
aktier-og-investering.dk ønsker, at det skal være nemt at forstå vores prispolitik. Vi har 1 produkt. Det omfatter et ordinært månedsligt aktiemagasin, samt aktieanbefalinger på danske aktier. Listeprisen er 324 kr./måned for 6 måneders binding, eller i alt 1.941 kr. Samt 262 kr./måned for 12 måneders binding, eller i alt 3.141 kr.. Du får muligheden for 2 måneders gratis prøveperiode. Herefter kan du, hvis du ønsker dette tegne et abonnement.

Betaling
Et abonnement hos aktier-og-investering.dk er personligt, og det betales forud.

Betaling skal ske til selskabets konto i Ringkjøbing Landbobank A/S
Registreringsnummer: 7670
Kontonummer: 0002883689
Med angivelse af dit navn og adresse.

Opsigelse
Et abonnement ophører automatisk ved udløb af abonnementsperiode. Du behøver ikke at sende noget skriftligt til aktier-og-investering.dk.

Henvendelse vedrørende dit abonnement skal ske til kontakt@aktier-og-investering.dk.

Fortrydelsesret
Efter anvendelse af gratis prøveperiode og evt. efterfølgende tegning af abonnent er der ikke fortrydelsesret.

Fortrolighedspolitik
Alle information om kunder opbevares fortroligt. Der vil ikke ske salg af kundeinformationer.

Ansvarsfraskrivelse
aktier-og-investering-dk ApS (”Selskabet”) kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af oplysninger, for opstået tab, eller manglende fortjeneste, som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resulterer i ikke opnået fortjeneste. Informationer på www.aktier-og-investering.dk, aktieanalyser fra aktier-og-investering.dk, eller fra magasinet Aktier & Investering er ikke en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, og vi påtager os derfor intet ansvar for eventuelle følgevirkninger af beslutninger, der træffes med udgangspunkt i de oplysninger og informationer, som vi stiller til rådighed. Desuden gøres opmærksom på, at aktier-og-investering.dk ApS og dets ansatte kan eje aktier i selskaber, som omtales på vores hjemmeside, i aktieanalyser eller i månedsmagasinet Aktier & Investering. Vi anbefaler altid, at du rådfører dig med et pengeinstitut eller en børsmægler forinden der disponeres. Generelt skal det nævnes, at investering i aktier, derivater og finansielle markeder i det hele taget er forbundet med risiko for tab. Historiske afkast i modelporteføljer er ingen garanti for størrelsen på fremtidige afkast.

www.aktier-og-investering.dk, aktieanalyser og månedsmagasinet Aktier & Investering indeholder investeringsråd, oplysninger om kurser, investeringsråd fra 3. mand i form af rådgivning m.m. aktier-og-investering.dk ApS og dem som vi modtager informationer fra, eller linker til, kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for eventuelle tab, som følge af at oplyste råd følges, og senere viser sig at være tabsgivende. Dette gælder uanset om oplyste råd eller kursinformationer måtte vise sig at være fejlagtige. Hverken vi eller vore leverandører kan holdes ansvarlig for eventuelle fejl i opgivne kurser uanset årsagen til fejl. Alle kurser, investeringsråd og øvrige informationer er generelle informationer, og bør ikke alene anvendes som grundlag for værdipapirhandel. Du bør i egen interesse kontrollere korrektheden af alle informationer.

Videredistribution og copyright
Et abonnement er personligt og må ikke videredistribueres. Det er forbudt at kopiere eller videredistribuere hele eller dele af månedsmagasinet Aktier & Investering, aktieanalyser eller hjemmesiden www.aktier-og-investering.dk. Det betyder også, at kopiering over i debatfora og lignende ikke er tilladt. Journalister kan ved tydelig kildeangivelse anvende citater. Ved specielaftaler kan man henvende sig til Peter Jeppesen på 25 88 30 01.

aktier-og-investering.dk ApS · Bjørnsonsvej 68, 2500 Valby · Tlf 2588 3001 ·  E-mail aktier-og-investering.dk