Husk login-oplysninger *)Glemt password

Vores vision er:

At specielt private aktieinvestorer bliver bedre klædt på til at træffe mere faglige og konsistente beslutninger


Vores mission er:

Vi gør hjemmearbejdet for dig, du sparer tid, bliver mere faglig, træffer bedre beslutninger og tjener flere penge

Peter Ejdesgaard Jeppesen

Vi laver:

1. Aktiemagasin
2. Aktieanbefalinger på danske aktier; P.t. 34 largecap, 23 midcap og 8 smallcaps
3. Vi holder hele universet opdateret for dig
4. Vi sender nyhedsbreve flere gange om ugen, om nyt eller når salg eller købsbegivenheder indtræffer

Kvalitative, konsistente og metodiske beslutninger igen og igen

Aktiemagasinet Aktier & Investering giver dig uafhængige og langsigtede beslutninger baseret på det samme grundlag igen og igen.

Har du tænkt over: Hvornår, hvor tit, hvilken stemning du var vi, hvad der var årsagen, og på hvilket grundlag, du traf dine aktiebeslutninger/køb, og bliver de truffet på samme tidspunkt og samme grundlag, når du sælger - eller næste gang du køber?

I magasinet Aktier & Investering får du en samlet pakke af forskellige aktiemodeller, der giver forskellige perspektiver, som er objektive og uafhængige, og som er langsigtede og metodiske.

Alle modellerne har delkonklusioner og en samlet konklusion på forsiden af magasinet samt en månedsprognose. 

På selskabsniveau finder vi vinderaktierne og rangordner dem ud fra vores modeller: Kvalitet Top 10, Fundamentalt Top 10, samt Teknisk Top 10. Dernæst stresstester vi aktieanbefalingerne, og finder grænserne for køb, hold og sælg. Til sidst får du så en månedsprognose.

Næste måned modtager du så igen et aktiemagasin, og foretager samme øvelse på samme grundlag.

Dermed skaber vi mulighed for, at du kan træffe kvalitative, konsistente og metodiske beslutninger på samme grundlag igen og igen. .

Læs mere om Hvorfor blive abonnent under Undgå store tab

Fundamentale aktieanbefalinger på alle OMX20 selskaber, som alle opdateres hver måned.

En teknisk handelsalgoritme udviklet på baggrund 20 års viden og backtest af 140 års aktiehistorik

Fundamenale aktieanbefalinger på Midcap og Smallcap aktier

aktier-og-investering.dk ApS · Bjørnsonsvej 68, 2500 Valby · Tlf 2588 3001 ·  E-mail aktier-og-investering.dk