Husk login-oplysninger *)Glemt password

Vores vision er:

At specielt private aktieinvestorer bliver bedre klædt på til at træffe mere faglige og konsistente beslutninger


Vores mission er:

Vi gør hjemmearbejdet for dig, du sparer tid, bliver mere faglig, træffer bedre beslutninger og tjener flere penge

Peter Ejdesgaard Jeppesen

Vi laver:

1. Aktiemagasin
2. Aktieanbefalinger på danske aktier; P.t. 34 largecap, 23 midcap og 8 smallcaps
3. Vi holder hele universet opdateret for dig
4. Vi sender nyhedsbreve flere gange om ugen, om nyt eller når salg eller købsbegivenheder indtræffer

Den tekniske handelsalgoritme

Med en kombination af teknisk aktieanalyse og fundamental aktieanalyse finder vi kvalitetsaktierne og køber og sælger dem på det rette tidspunkt.

Aktier-og-investering.dk benytter en tekniske handelsalgoritme til trendanalyser af aktieindeks, enkeltaktier, makrotal og andre tidsserier.

Det gør vi fordi, at vi er interesseret i de langsigtede tendenser, som markedet giver. Et eksempel, de fleste kender, er boligboblen fra 1995 til 2007. Disse markedsmekanismer eksisterer mange steder, og er summen af rammebetingelser og af akkumulering af en stemning, som forstærkes når det bliver klart for flertallet. Når først en bevægelse er sat i gang, vil den derfor med stor sandsynlighed fortsætte i lang tid.

Det er i den forbindelse meget vigtigt at forstå, at trends eller stemninger sagtens kan være ude af trit med fundamentaler. Som fx ved IT-boblen eller boligboblen med overdreven optimisme. Der kan også være tale om overdreven pesimisme, som man ofte ser, når kriser indtræffer. Her vil alle pludselig sælge på samme tidspunkt - uanset pris.

Derfor har aktier-og-investering.dk den opfattelse, at man som aktieinvestor både bør benytte tekniske markedsanalyser og fundamentale analyser.

Hos aktier-og-investering.dk er teknisk aktieanalyse grebet matematisk an. Vi kigger ikke bare på en graf, klør os i skægget, og spørger os selv, hvad ligner det? Vi har udviklet en algoritme, som giver os svaret.

På baggrund af en række faste kriterier opbygget efter princippet: hvis dette, så sådan, hvis dette, så sådan osv. osv., opnår vi en pointsum, som giver en konklusion.

Den tekniske algoritme er testet på 140 års historik af det amerikanske aktieindeks S&P 500. Her har den vist sin evne til at kunne give en konklusion om: et aktieindeks er i optrend eller nedtrend. Om situationen er normal eller ekstrem samt om styrken i en retning. Derudover har algoritmen vist sin evne til at give månedsprognoser. Samt en prognose på længden af en optrend eller nedtrend.

Den tekniske handelsalgoritme er et vigtigt redskab til at aflæse og respektere markedskræfterne, så man kan undgå store tab, eller blive inde når det er nødvendigt, samt til at mindske sin risiko.

I grafen nedenunder ser du et eksempel på en trendanalyse. Den lyseblå graf viser værdien. Den mørkeblå trendlinjen. De røde stiplede linjer ekstremgrænser. Nedunder vises pointsummen fra algoritmen, som skal over værdien 8 for at vise optrend.

Træf langsigtede kvalitative beslutninger og tjen flere penge gennem vores aktiemagasin eller fundamentale aktieanbefalinger af danske OMXC20 selskaber eller Midcap og Smallcap selskaber

Bliv kunde

Få aktieprognoser på det globale børsklima og aktieanbefalinger på danske aktier

Find vinderaktierne via vores aktiudvælgelsesmodeller: Top 10 Kvalitet, Top 10 Fundamentalt og Top 10 Teknisk og tjen flere penge

aktier-og-investering.dk ApS · Bjørnsonsvej 68, 2500 Valby · Tlf 2588 3001 ·  E-mail aktier-og-investering.dk