Husk login-oplysninger *)Glemt password

Vores vision er:

At specielt private aktieinvestorer bliver bedre klædt på til at træffe mere faglige og konsistente beslutninger


Vores mission er:

Vi gør hjemmearbejdet for dig, du sparer tid, bliver mere faglig, træffer bedre beslutninger og tjener flere penge

Peter Ejdesgaard Jeppesen

Vi laver:

1. Aktiemagasin
2. Aktieanbefalinger på danske aktier; P.t. 34 largecap, 23 midcap og 8 smallcaps
3. Vi holder hele universet opdateret for dig
4. Vi sender nyhedsbreve flere gange om ugen, om nyt eller når salg eller købsbegivenheder indtræffer

Uafhængige aktieanalyser og aktieanbefalinger

Aktieanbefalinger på danske Largecap, Midcap og Smallcap siden 20111. Du får 34 largecap aktieanbefalinger, heraf alle C25. Samt alle 23 midcaps og 8 udvalgte smallcaps.
2. De opdateres med kommentar, tal, nye estimater, kurstarget, valuation, samt teknisk anbefaling, der munder ud en en samlet anbefaling senest dagen efter regnskaber eller ved væsentlige begivenheder. Ellers ca. 1 gang om ugen.
3. Du sidder derfor med et "samlet univers" af anbefalinger, der hele tiden er opdateret og friskt, og kan hurtigt reagere på nødvendige salgsbeslutninger eller attraktive og aktuelle købsmuligheder, som vi flere gange om ugen briefer dig med via vores nyhedsbreve hver gang der er nyt.
4. Alle analyser er løbet igennem med en Hitrate og Trackrekord.
5. I din opstart hjælper vi dig igang med vejledninger og vores introkursus.
6. Anbefalingerne er samlet i 3 store PDF publikationer; Largecap, Midcap og Smallcap.
7. Du kan tilgå dem via "Smart login", og inden i publikationen kan du hoppe rundt via "Hyperlinks".
8. Via vores Aktie-udvælgelsesmodeller leverer vi rangordnede lister, så du kan blive inspireret, skille dig af med aktier der performer ringe, samt købe/holde aktier der performer bedst. 


Hvem er Peter Ejdesgaard Jeppesen: Han har været beskæftiget inden for den finansielle verden i mere end 20 år hos blandt andet Nordea Markets og E*Trade Bank. Senest som souschef hos Dansk Aktionærforening i perioden 2004-2009. I dag er Peter medlem af repræsentantskabet i Dansk Aktionærforening, der er den øverste myndighed, samt af bestyrelsen i lokalforeningen DAF Nordsjælland. Derudover var Peter Jeppesen med til at starte Dansk Aktionærforening op i perioden 1996-1998. Peter er uddannet HD i økonomistyring og informatik på CBS og født 1961, og stifter, direktør og aktieanalytiker af aktier-og-investering.dk, der blev lanceret i 2011.


Hitrate og Trackrekord: Alle vores anbefalinger er kørt igennem vores Hitrate og Trackrekord.


Uafhængighed/uvildighed: aktier-og-investering.dk modtager ingen betaling fra selskaber vi laver analyser på, men kun betalinger fra abonnenter. Vi har ingen samarbejdsaftaler med interessenter i markedet. Vi sælger ingen andre produkter, som kunne præge vores holdninger. Vi har ikke investeret i de aktier, som er blevet anbefalet. 


Eksempler: Se et aktiemagasin  Se en Largecap aktieanbefaling

aktier-og-investering.dk ApS · Bjørnsonsvej 68, 2500 Valby · Tlf 2588 3001 ·  E-mail aktier-og-investering.dk